Na FiLove “Złoty środek” odpowiedzieliśmy sobie na pytanie o istotę złotego środka i o to, gdzie on się znajduje.

Złoty środek to wyrażenie powszechnie znane i używane, najczęściej do wyrażenia postawy umiaru, mądrego kompromisu, adekwatnych wyborów. Nie jest to dalekie od oryginału, czyli koncepcji Arystotelesa. Dla niego było to szukanie równej miary, dobrego – bo sytuacyjnie adekwatnego – kroku, unikanie skrajności. Koncepcja ta odnosi się do wartości i cnót w bardzo praktycznym wymiarze. Po prostu chodzi o to, by być dobrym i dobrze postępować – wartością jest odwaga, a nie brawura czy tchórzostwo; szczodrość, a nie skąpstwo czy rozrzutność; bycie łagodnym, a nie porywczym, czy apatycznym. A jak stawać się odważnym, szczodrym, łagodnym, sprawiedliwym, etc.? Działając w taki sposób, czyli praktykując cnoty.

Inspiracje złotego środka to szansa na większą równowagę w życiu. I nie ma to nic wspólnego z nudą czy asekuranctwem! To raczej drogowskaz na “akurat” – dobrze, dostatnio, szczęśliwie, zgodnie z potrzebami i możliwościami.

Zapraszamy na kolejne spotkania.

Close
Go top